Príhovory

Príhovory pri rozličných príležitostiach.

Škola Pavlovho slova

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približoval veriacim Pavlove texty.

Bratislavská arcidiecéza pripravila v Roku sv. Pavla duchovný program s názvom Škola Pavlovho slova. Každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 v Katedrále sv. Martina približoval arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský Pavlove texty formou Lectio divina.

Homília arcibiskupa Stanislava Zvolenského v Dóme sv. Alžbety

V sobotu 21. marca sa v košickom Dóme svätej Alžbety uskutočnila slávnostná bohoslužba pri príležitostí významných životných jubileí kardinála Jozefa Tomka, ktorý slávi svoje 85. narodeniny, a arcibiskupa metropolitu Alojza Tkáča, ktorý sa dožíva svojich 75. narodenín. Slávnostný príhovor, ktorým sa obom jubilantom prihovoril bratislavský arcibiskup–metropolita Stanislav Zvolenský, prinášame v plnom znení.

Stránky