Príhovory

Príhovory pri rozličných príležitostiach.

Príhovor arcibiskupa Zvolenského na novoročnom stretnutí s prezidentom SR

Prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou prijali 12. januára v Prezidentskom paláci predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike. Na stretnutí sa za predstaviteľov Katolíckej cirkvi na Slovensku prezidentovi SR a prítomným prihovoril predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.
Príhovor prinášame v plnom znení...

Stránky