Projekty a podujatia

Súčasťou snahy o autentický kresťanský život Bratislavskej arcidiecézy sú i dlhodobé projekty a podujatia, ktorých cieľom je prehlbovanie nábožnosti veriacich, budovanie spoločenstva miestnej cirkvi a angažovanosť vo verejnom živote.

V časti Projekty a podujatia sú tématicky zoskupené stránky dlhodobých projektov a podujatí, ktoré Bratislavská arcidiecéza realizuje, resp. na nich výrazne participuje:

Dlhodobé projekty:
Aktuálne:
Blahorečenie Alfonza Paulena
Synoda 2021-2023
Lectio divina
Mimoriadni rozdávatelia
Obnova a reštaurovanie
Rozvojové projekty
Realizované:
Pápež František na Slovensku
Národný pochod za život
Blahorečenie Titusa Zemana
Relikvia sv. Cyrila
Bratislavské misie
Biblia dňom i nocou
Tématické roky:
Rok Sedembolestnej Panny Márie
Rok sv. Cyrila a Metoda
Rok viery
Rok zasväteného života
Sociálna náuka Cirkvi
Svätomartinské trojdnie
Svätý rok milosrdenstva
Rok sv. Martina
100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime
Rok modlitieb za nové kňazské povolania v Bratislavskej arcidiecéze
Rok Božieho slova
Rok modlitieb za kňazov
Rok modlitieb za farnosti
Rok sv. Jozefa