Projekty a podujatia

Súčasťou snahy o autentický kresťanský život Bratislavskej arcidiecézy sú i dlhodobé projekty a podujatia, ktorých cieľom je prehlbovanie nábožnosti veriacich, budovanie spoločenstva miestnej cirkvi a angažovanosť vo verejnom živote.

V časti Projekty a podujatia sú tématicky zoskupené stránky dlhodobých projektov a podujatí, ktoré Bratislavská arcidiecéza realizuje, resp. na nich výrazne participuje:

Dlhodobé projekty:
Biblia dňom i nocou
Lectio divina
Bratislavské misie
Obnova a reštaurovanie
Relikvia sv. Cyrila
Tématické roky:
Roka modlitieb za nové kňazské povolania v Bratislavskej arcidiecéze
Rok Sedembolestnej Panny Márie
Rok sv. Cyrila a Metoda
Rok viery
Rok zasväteného života
Sociálna náuka Cirkvi
Svätomartinské trojdnie
Svätý rok milosrdenstva
Rok sv. Martina
100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime