Sociálna náuka Cirkvi

Prednášky a stretnutia z oblasti Sociálnej náuky Katolíckej cirkvi.
Informácie o sérii prenášok sú uvedené na stránke Sociálna náuka Cirkvi.

Séria prednášok - Sociálna náuka Cirkvi

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský všetkých srdečne pozýva na sériu prednášok o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, ktoré prebiehajú vždy tretiu stredu v mesiaci počas celého akademického roka (od septembra 2013 do júna 2014) v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK na Kapitulskej ulici v Bratislave so začiatkom o 19.00.

Stránky