Séria prednášok - Sociálna náuka Cirkvi

Pridal dňa

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský všetkých srdečne pozýva na sériu prednášok o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, ktoré prebiehajú vždy tretiu stredu v mesiaci počas celého akademického roka (od septembra 2013 do júna 2014) v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK na Kapitulskej ulici v Bratislave so začiatkom o 19.00.

Pripravených je desať zaujímavých tém z rôznych oblastí sociálnej náuky Katolíckej cirkvi. Po každej prednáške bude otvorená diskusia k odprednášanej téme.
Informácie o prednáškach sú k dispozícii v prílohe na prevzatie vo formáte PDF.

 
Témy prednášok:


Prednesené príspevky sú uverejňené na webovej stránke Arcibiskupského úradu ako zvukové nahrávky vo formáte MP3 a tiež aj v textovej verzii.

__________
Foto: DFID a Chris Brown, Flickr.com (CC license)