Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Bratislavské Hanusove dni

Spoločenstvo Ladislava Hanusa i Bratislavská arcidiecéza srdečne pozývajú na 12. ročník festivalu Bratislavské Hanusove dni, ktorý sa uskutoční 15. - 19. júna v centre Bratislavy - v Pálffyho paláci na Zámockej ulici.

Tento rok prijali pozvanie: americký teológ Scotta Hahn s manželkou Kimberly, rektor Pápežskej univerzity Angelicum v Ríme dominikán Thomas Joseph White, Mons. Jan Graubner, vladyka Milan Lach, profesor filozofie Ryszard Legutko a mnohí ďalší vzácni hostia. Obsahom festivalu budú výnimočné prednášky, diskusie, divadlo, koncert či mnohé sprievodné podujatia a obohacujúce stretnutia.

Deň modlitieb za synodu

Pri príležitosti Dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31. mája 2023, otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v tento deň srdečne pozýva do mariánskej svätyne v Šaštíne na modlitbu a svätú omšu obetovanú na tento úmysel.

Modlitba za synodu začne Eucharistickou adoráciou o 17.00, po ktorej bude o 18.00 nasledovať slávenie svätej omše.

Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúci synodálny proces.

Modlitba večerných chvál

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie.

Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery)

Púť detí do Marianky

Srdečne pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. mája. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou.

Bližšie informácie o púti s možnosťou prihlásenia (do 13. mája) sú k dispozícii na webovej stránke erko.sk/putdeti.

Slávnostná procesia k úcte Božieho milosrdenstva

Srdečne pozývame na slávnostnú procesiu k úcte Božieho milosrdenstva, ktorá sa začne 16. apríla o 15.00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda krátkou liturgiou.
Následne pôjde procesia cez Križkovú a Hlbokú cestu do Lurdskej jaskyne.
Slávnosť vrcholí v Kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii adoráciou k Oltárnej sviatosti a o 17.00 slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať otec biskup Mons. Jozef Haľko.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na plagáte v prílohe.

Stránky