Na prevzatie

Dokumenty a tlačivá Arcibiskupského úradu, liturgické texty a pastierske listy, ktoré je možné prevziať zo stránok ABÚ a uložiť na svojom počítači. Na prevzatie niektorých súborov je potrebné vložiť meno a heslo.

Dokumenty na prevzatie:
Dekréty
Liturgické texty
Tlačivá
Pastierske listy
Iné
  Dekréty
 • Dekrét Patrón Bratislavskej arcidiecézy vo formáte PDF a JPG.
 • Preklad dekrétu Patrón Bratislavskej arcidiecézy vo formáte PDF.
 • Základný prehľad možností získania odpustkov podľa Enchiridion indulgentiarum vo formáte PDF.
 • Dekrét bratislavského arcibiskupa o odpustkoch počas Roku zasväteného života vo formáte PDF.
 • Dekrét bratislavského arcibiskupa o odpustkoch počas Jubilejného roku Sedembolestnej Panny Márie vo formáte PDF.
 • Dekrét o úplných odpustkoch v Roku kňazov vo formáte PDF.
 • Text Dekrétu Apoštolskej penitenciárie o úplných odpustkoch v Roku kňazov vo formáte PDF.
 • Dekrét o vyhlásení úplných odpustkov v Roku svätého apoštola Pavla vo formáte JPG a PDF.
 • Dar odpustkov počas mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva - Dekrét o určení Brán milosrdenstva [pdf].
 • Dekrét Apoštolskej penitenciárie o odpustkoch počas Roka sv. Martina - slovensky [pdf], latinsky [pdf].
 • Dekrét Apoštolskej penitenciárie o odpustkoch pri príležitosti 640. výročia konsekrácie kostola Narodenia Panny Márie v Marianke - slovensky [pdf], latinsky [pdf].
 • Dekrét, ktorým sa udeľuje dar osobitných odpustkov pri príležitosti Roku svätého Jozefa, vyhláseného pápežom Františkom v rámci slávenia 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi vo formáte PDF.

__________

- dokument je možné prevziať po zadaní mena a hesla.

Na vyžiadanie hesla je možné využiť elektronický formulár, zvoliť kategóriu Správa pre sekretariát a v správe okrem identifikácie žiadateľa tiež uviesť číslo mobilu, na ktorý majú byť zaslané prihlasovacie údaje v sms.

Formáty dokumentov:
.doc - dokument MS Word, určený na elektronické vyplnenie;
.docx - dokument OpenXML (MS Word), určený na elektronické vyplnenie;
.odt - dokument Open Document, napr. LibreOffice/OpenOffice.org, určený na elektronické vyplnenie;
.xls - tabuľkový dokument MS Excel, určený na elektronické vyplnenie;
.xlsx - tabuľkový dokument Open XML (MS Excel), určený na elektronické vyplnenie;
.ods - tabuľkový dokument Open Document, napr. LibreOffice/OpenOffice.org, určený na elektronické vyplnenie;
.pdf - Portable Document Format, napr. Adobe Reader, určený na vytlačenie.