Centrum pre rodinu

Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy je účelovým zariadením Cirkvi zameraným na službu manželom a rodinám.

Centrum pre rodinu (CPR) chce propagovať a starať sa o dobrá rodiny, s dosahom na zdravý vývoj detí a mládeže ako aj seniorov. Ide najmä o posilňovanie hodnoty manželstva a rodiny ako aj všeobecného povedomia tejto hodnoty prostredníctvom poradenských služieb, prednášok, kurzov, cvičení, pobytov, voľnočasových a iných aktivít.

Centrum pre rodinu školí dobrovoľníkov pre prípravu snúbencov, pre prácu s manželmi, pomáha v krízových a problémových situáciách kresťanským koučingom, sprevádzaním, hľadaním odborníkov na rôzne oblasti pomoci rodinám.

V neposlednom rade CPR koordinuje, informuje a organizuje aktivity týkajúce sa rodiny a manželstva pre službu dekanátom a farnostiam Bratislavskej arcidiecézy.

CPR spolupracuje v službe rodine a vymieňa si informácie a skúsenosti s obdobnými centrami, hnutiami, združeniami a organizáciami podobného zamerania na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni - spolupracuje s odbornými inštitúciami v oblasti rodiny.

Všetky potrebné informácie a aktivity Centra pre rodinu sú k dispozícii na webovej stránke rodinaba.sk.