Tlačové správy

Tlačové správy, vyhlásenia a stanoviská.

Mons. Ján Formánek oslávil 65 rokov kňazstva

Mons. Ján Formánek oslávil 65 rokov kňazstva

Penitenciár bratislavskej katedrály svätého Martina Mons. Ján Formánek dnes pri svätej omši ďakoval za 65 rokov kňazstva. Za kňaza bol vysvätený 7. mája 1959. “Zhromaždili sme sa, aby sme nie oslavovali, ale modlili sa a ďakovali za dar, ktorý som ja nehodný človek od Pána dostal. Nie som hrdina a nikdy som ním nebol. Som jeden z vás. Človek, ktorý sa snaží posväcovať a chce odovzdávať svoje duchovno iným. Človek, ktorý chce ako pastier viesť a pritiahnuť k Bohu. Vždy som chcel prežívať s vami život z blízka.

Centrum pre rodinu povzbudzuje zapojiť sa do Dňa rodiny

Bratislavské Centrum pre rodinu povzbudzuje rodiny v našej arcidiecéze venovať sa v stredu 15. mája, na Deň rodiny, svojej vlastnej rodine. Ako povedala koordinátorka centra Elena Martinkovičová, Deň rodiny má upozorniť na hodnotu, ktorú v rodine máme. “Povzbudzujem rodiny, aby tento deň venovali nie nejakej inštitúcii, ktorá hlása hodnotu rodiny, ale svojej vlastnej rodine. Keď budeme čokoľvek v tento deň robiť, majme na mysli, že to robíme pre svoju rodinu. Každý člen rodiny sa môže zamyslieť, čo môže urobiť pre to, aby jeho rodina bola lepšia.

Diecézny katechetický úrad organizuje seminár Život malého spoločenstva

Diecézny katechetický úrad (DKÚ) Bratislavskej arcidiecézy organizuje seminár Život malého spoločenstva. Pôjde o štyri stretnutia, na ktorých sa účastníci dozvedia o misijnom nastavení života stretiek, o ich jasnej obsahovej štruktúre, ktorá formuje ľudí v ľudskosti, vo viere a vo vzťahu s Bohom. Seminár Život malého spoločenstva otvára priestor pre mimosviatostnú katechézu vo farnosti. Je vhodný pre kňazov, aj laikov. Seminár je inšpirovaný programom Farské evanjelizačné bunky. Podporuje evanjelizačný model života farnosti.

Arcidiecézne kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže pozná víťazov

Ema Ondrejková, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Prorok Daniel

Arcidiecézne kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže pozná svojich víťazov. Do súťaže sa zapojilo viac ako 200 žiakov z našej Bratislavskej arcidiecézy. Práce vyhodnotili Mgr. art. Pavol Rehák a Mgr. art. Ondrej Gavalda. Prví traja z každej kategórie postupujú na celoslovenské kolo.

Práce, ktoré školy posielajú do súťaže sa podľa Pavla Reháka vždy odvíjajú od toho, kto sa deťom venuje, či má katechétka alebo katechéta na pomoc nejakého výtvarníka, ktorý vie deti motivovať a pracuje s nimi. To je na prvý pohľad hneď vidieť,” povedal.

V Bratislave bola tretia Ekumenickú púť jednoty

Foto: Martin Švorc: Človek a viera

Tretia Ekumenickú púť jednoty sa uskutočnila v sobotu 27. apríla 2024 v Bratislave. Tentokrát ju organizátori z Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy situovali v Petržalke. Myšlienkou ekumenickej púte je putovať spolu ako jedna kresťanská rodina rôznych denominácií od jedného kresťanského kostola ku druhému a spoznať navzájom domáce komunity jednotlivých kostolov.

Bratislavskí biskupi vykonali vizitáciu farnosti Najsvätejšej Trojice

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský s pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľko počas vizitácie farnosti Najsvätejšej Trojice

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu so svojimi spolupracovníkmi vykonal kánonickú vizitáciu bratislavskej farnosti Najsvätejšej Trojice. Na jej záver odslúžil svätú omšu vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička) a po nej sa stretol s veriacimi s polu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom.

Traja bratislavskí bohoslovci prijali ministérium akolytátu

Noví akolyti s Mons. Tomášom Galisom (Foto: Alexander Nojič)

Traja bohoslovci z Bratislavskej arcidiecézy boli medzi trinástimi mladými seminaristami, ktorým žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis udelil ministérium akolytátu. Sú to Jakub Jurkovič z farnosti Senica, Ondrej Verbovský z farnosti Bratislava - Miletičova a Ivan Hrušovský z farnosti Radava. Bratislavskí bohoslovci v súčasnosti sa na kňazské povolanie pripravujú v nitrianskom diecéznom seminári sv. Gorazda spolu s ostatnými bohoslovcami Západnej provincie, ktorú tvorí päť slovenských diecéz.

Stránky