Tlačové správy

Tlačové správy, vyhlásenia a stanoviská.

Brány milosrdenstva v Bratislavskej arcidiecéze

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vydal dekrét, ktorým vychádzajúc z buly Svätého Otca Františka Misericordiae vultus určil na území Bratislavskej arcidiecézy chrámy, na ktorých budú Brány milosrdenstva pre získanie daru odpustkov počas mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva. Otvoria sa na Tretiu adventnú nedeľu – 13. decembra 2015.

Zmena vlastníctva budovy školy na Jesenského v Bratislave

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina (ďalej len „Farnosť sv. Martina“) si uplatňovala reštitučný nárok k budove školy na Jesenského ulici v Bratislave už od roku 1995. Keďže nedošlo k dohode o vydaní nehnuteľnosti s Hlavným mestom Bratislava, bola Farnosť sv. Martina nútená uplatniť svoj nárok súdnou cestou. Súdny spor bez zavinenia Farnosti sv. Martina trval viac ako 14 rokov. Súdy definitívne potvrdili vlastnícke právo Farnosti sv. Martina k budove školy v roku 2010.