Arcibiskupský úrad

Arcibiskupský úrad pozostáva z tých inštitúcií a osôb, ktoré pomáhajú arcibiskupovi v riadení celej arcidiecézy, najmä pri usmerňovaní pastoračnej činnosti, v starostlivosti o správu diecézy, ako aj pri vykonávaní súdnej moci. ( viď CIC, kán. 469). Jedná sa vlastne o výkonný orgán diecézneho biskupa, t.j. bratislavského arcibiskupa.

Alternatívne sa arcibiskupský úrad nazýva aj ordinariát (názov rozšírený hlavne pred prvou svetovou vojnou) a arcibiskupská kúria (názov odvodený z latinského originálu curia dieocesana).

Na čele arcibiskupského úradu stojí bratislavský arcibiskup metropolita, pod ktorého autoritou sa vykonávajú všetky činnosti potrebné k správe arcidiecézy.

Arcibiskupská kúria (arcibiskupský úrad) je tvorená oddeleniami, ktoré sa podieľajú na realizácii činností potrebných k správe arcidiecézy. Riaditeľ pod autoritou arcibiskupa koordinuje jednotlivé oddelenia kúrie.

Pomocný biskup a generálny vikár:
Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
Tel.: 02 572 006 40
Kancelár kúrie a riaditeľ arcibiskupského úradu:
Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD.
Tel.: 02 572 006 37
Tajomník arcibiskupa metropolitu:
Mgr. MUDr. Július Pomšár
Tel.: 02 572 006 38
Arcidiecézny ekonóm:
Mons. ThLic. Vendelín Pleva
Tel.: 02 572 006 22
_______
 
Hlavný penitenciár Katedrály sv. Martina:
Mons. Ján Formánek

Na emailovú komunikáciu je možné využiť elektronický formulár.