Arcidiecézny školský úrad

Adresa
Arcidiecézny školský úrad
Špitálska 7
814 92 Bratislava

Riaditeľka
Mgr. Viera Kyselicová
Tel.: +421 257 200 610
Mobil: +421 903 982 151
Email: vkyselicova @ abuba.sk

Odborná ekonómka:
Mária Broszová
Tel.: +421 257 200 674
Mobil: +421 903 982 944
Email: mbroszova @ abuba.sk

Aktuálne výberové konania na miesta riaditeľov/riaditeliek škol a školských zariadení i informácie o ďalších voľných pracovných miestach na školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Arcidiecézneho školského úradu sú uvedené na stránke Voľné pracovné miesta.

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Arcidiecézneho školského úradu sú uvedené v prílohe.