Obnova a reštaurovanie

Projekty obnovy a reštaurovania historických budov a chrámov, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavskej arcidiecézy.

Realizované projekty obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok

V roku 2011 Bratislavská arcidiecéza realizovala štyri projekty s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z dotačného programu Obnovme si svoj dom, ktorý je určený na podporu projektov obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.