Tlačová správa k ukončeniu projektu: Two temples, one heritage (Dva kostoly, jedno dedičstvo) TWO-ONE

Pridal dňa

Konferencia bola realizovaná v rámci projektu:
Two temples, one heritage (Dva kostoly, jedno dedičstvo) TWO-ONE

Projekt Two temples, one heritage (TWO-ONE) s kódom SKHU/1902/1.1/021 bol realizovaný v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020 od 01.10.2020 do 30.06.2022.
Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Výška finančnej podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt je: 527 152,30 EUR.
Výška finančnej podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Rímskokatolícku cirkev, Bratislavskú arcidiecézu predstavuje: 269 578,01 EUR.

Projekt bol zameraný na dva dôležité aspekty cirkevného kultúrneho dedičstva v Bratislave a jej okolí. V prvom rade sa jednalo o zachovanie a obnovu hmotného dedičstva nachádzajúceho sa v Katedrále sv. Martina. V rámci projektu sa vykonalo reštaurovanie epitafov a náhrobných kameňov v tzv. Arcibiskupskej krypte ležiacej pod Dómom sv. Martina v Bratislave. Jednalo sa o 14 epitafov a náhrobných kameňov, ktoré boli odborne obnovené a zakonzervované. Druhý aspekt sa týkal propagácie cirkevného kultúrneho dedičstva v Bratislavskej arcidiecéze, konkrétne v dekanátoch ležiacich v blízkosti hranice s Maďarskom. Vznikol nový produkt cestovného ruchu: Cesta ranokresťanských svätých. Jedná sa o online platformu obsahujúcu informácie o 60 kostoloch cirkevných pamiatkach na slovenskej strane a 40 na maďarskej strane hranice. Online platforma obsahuje informácie o konkrétnych pamiatkach – história, adresa, GPS súradnice, informácia o prítomnosti relikvie svätca, fotodokumentácia. Platforma je odstupná na nasledovnom linku: www.spiritualheritage.eu. Súčasťou propagácie bolo aj vydanie tlačených máp, označenie vybraných pamiatok QR kódmi a 3D obraz dómu sv. Martina. V rámci projektu sa 10. júna 2022 realizovala odborná konferencia na témy: reštaurovanie a rekonštrukcia cirkevných historických pamiatok spojená s prehliadkou Katedrály sv. Martina.

Projekt bol realizovaný v rámci partnerstva dvoch Cirkevných organizácií. Hlavným partnerom je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza a hlavným cezhraničným partnerom je Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd Római Katolikus Plébánia (Rímskokatolícka farnosť sv. Márie Kráľovnej a sv. Gottharda v Mosonmagyaróvár). Prínosy realizácie projektu:

  • podpora obnovy kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie pre verejnosť
  • zvýšenie záujmu o cirkevné kultúrne pamiatky v pohraničí
  • vytvorenie nového produktu cestovného ruchu: Cesta ranokresťanských svätých
  • oslovenie návštevníkov cezhraničného regiónu novou ponukou
  • zapojenie širokej verejnosti do poznávania práce odborníkov na reštaurovanie a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok
  • vytvorenie stabilného cezhraničného partnerstva

Tlačová správa nemusí bezpodmienečne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. (Podrobné informácie o programe sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu)

V záujme získania ďalších informácií sa, prosím, obráťte na kontakt:
Ing. Pavel Šoral, manažér Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
E-mail: psoral@abuba.sk
Mobil: +421 257 200 619
Web: www.abuba.sk