Voľné pracovné miesta

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a výberových konaniach v rámci Arcibiskupského úradu i v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy (napr. Arcidiecézneho školského úradu a pod.).

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Oznámenie o voľnom mieste

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava, prijmeučiteľ/ku ANJ na čiastočný úväzok - 9 hodín/týždenne - s nástupom od 1. 9. 2019.

Všetky potrebné informácie je možné získať na školskej webovej stránke Voľné miesta na CSOŠE P.G. Frasatiho.

Oznámenie o voľných miestach