Voľné pracovné miesta

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a výberových konaniach v rámci Arcibiskupského úradu i v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy (napr. Arcidiecézneho školského úradu a pod.).

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Cirkevného konzervatória

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Cirkevného konzervatória, Beňadická 16, Bratislava.

Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.

Oznámenie o voľných pracovných miestach