Voľné pracovné miesta

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a výberových konaniach v rámci Arcibiskupského úradu i v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy (napr. Arcidiecézneho školského úradu a pod.).

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste:
– učiteľ anglického jazyka
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke https://csmalacky.edupage.org/text/?text=text/text50&subpage=0