Voľné pracovné miesta

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a výberových konaniach v rámci Arcibiskupského úradu i v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy (napr. Arcidiecézneho školského úradu a pod.).

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok.

Ďalšie informácie o výberovom konaní sú uvedené v prílohe.

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach:

– Školník
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke https://csmalacky.edupage.org/text/?text=text/text50&subpage=0