Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa
Oznámenia o voľných pracovných miestach
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - vychovávateľ / vychovávateľka do školského klubu detí
Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava, prijme vychovávateľa - vychovávateľku do školského klubu detí.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ anglického jazyka
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľa ANJ na plný úväzok s nástupom ihneď.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka slovenský jazyk a literatúra
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho hľadá na plný úväzok učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
Predpokladaný nástup od 25. augusta 2021.
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ pre I. stupeň ZŠ, učiteľ MAT, FYZ, INF, TŠV
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesta - učiteľ pre I. stupeň ZŠ, učiteľ MAT, FYZ, INF, TŠV s nástupom od 1. septembra 2022.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ ANJ, NEJ
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľa ANJ, NEJ na plný úväzok s nástupom ihneď.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - LEKTOR SJL pre deti hovoriace ukrajinským jazykom
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu lektora slovenského jazyka pre deti hovoriace ukrajinským jazykom na plný úväzok s nástupom ihneď.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/učiteľka MŠ
Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej prijme učiteľa/učiteľku MŠ.
Bližšie informácie u riaditeľky školy: 0903 959 743, riaditel@cmsbilikova.sk.
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Učiteľ odborných predmetov odboru MPS (mechanik počítačových sietí)
CSOŠE P. G. Frassatiho ponúka voľné pracovné miesto na túto pracovnú pozíciu.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke.
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Učiteľ odborných predmetov v odbore elektrotechnika
CSOŠE P. G. Frassatiho ponúka voľné pracovné miesto na túto pracovnú pozíciu.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke.