TWO-ONE - reštaurovanie epitafov v krypte Katedrály svätého Martina

Pridal dňa

Bratislavská arcidiecéza zreštauruje štrnásť mramorových náhrobných kameňov (epitafov) v Arcibiskupskej krypte v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Ide o jeden z výstupov projektu Two temples, one heritage (Dva kostoly, jedno dedičstvo / TWO-ONE). Spolupracuje na ňom s Farnosťou sv. Márie Kráľovnej a sv. Gottharda v maďarskom meste Mosonmagyaróvár.

Hlavným cieľom projektu Two temples, one heritageje vyzdvihnúť cirkevné kultúrne dedičstvo ležiace v pohraničnej oblasti, revitalizácia časti objektov a ich sprístupnenie pre verejnosť. S tým súvusí i zvýšenie záujmu o cirkevné kultúrne pamiatky v pohraničí a vytvorenie stabilného cezhraničného partnerstva.

Informácie o projekte sú k dispozícii na prevzatie v prílohe tejto stránky (slovensky, magyar, english).

K predstaveniu projektu bola vydaná tlačová správa (je k dispozícii v prílohe) i krátke spravodajstvo na webovej stránke Tlačovej kancelárie KBS.

Projekt bol podaný a schválený v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko. Celkový rozpočet je vyše 620 tisíc eur. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja získali partneri viac ako 527 tisíc eur. Plánovaný termín ukončenia projektu je koniec januára 2022.

Zhrnutie projektu a aktivity

Na slovenskej strane sa v rámci projektu bude realizovať reštaurovanie epitafov a náhrobných kameňov v tzv. Arcibiskupskej krypte ležiacej pod Dómom sv. Martina v Bratislave. Taktiež sa vykoná digitalizácia Dómu sv. Martina a vytvorí sa nový spôsob propagácie tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Okrem reštaurovania epitafov v bratislavskej katedrále bude súčasťou projektu aj rekonštrukcia Rímskehokatolíckeho kostola sv. Gottharda, sochy Panny Márie a kaplniek sv. Anny a sv. Rozálie v meste Mosonmagyaróvár.

Okrem toho vznikne v rámci projektu nový produkt turizmu: Cesta ranokresťanských svätých. Bude pozostávať zo spracovania databáz kostolov, v ktorých sú umiestnené relikvie svätých a ktoré sú lokalizované v pohraničí. Databáza sa stane základom pre vytvorenie webovej stránky s digitálnou mapou cirkevných pamiatok. Súčasťou projektu bude aj odborná konferencia na témy: reštaurovanie a rekonštrukcia cirkevných historických pamiatok zapísaných na zozname pamiatok.

Na slovenskej strane sa budú realizovať tieto aktivity:
  • Reštaurovanie mramorových epitafov v krypte katedrály sv. Martina v Bratislave
  • Vytvorenie a osadenie dvoch digitálnych informačných kioskov
  • Vytvorenie turistického produktu Cesta ranokresťanských svätých
  • Odborná konferencia
Partnerstvo

Projekt je realizovaný v rámci partnerstva dvoch cirkevných organizácií. Hlavným partnerom je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza a hlavným cezhraničným partnerom je Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd Római Katolikus Plébánia (Rímskokatolícka farnosť sv. Márie Kráľovnej a sv. Gottharda v meste Mosonmagyaróvár).

Vedúci partner:
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 2182/7, 814 92 Bratislava
www.abuba.sk

Hlavný cezhraničný partner:
Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd Római Katolikus Plébánia
Szent László tér 1., 9200 Mosonmagyaróvár
www.magyarovar.eplebania.hu

Prínosy realizácie projektu

  • podpora obnovy kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie pre verejnosť
  • zvýšenie záujmu o cirkevné kultúrne pamiatky v pohraničí
  • vytvorenie nového produktu cestovného ruchu: Cesta ranokresťanských svätých
  • oslovenie návštevníkov cezhraničného regiónu novou ponukou
  • zapojenie širokej verejnosti do poznávania práce odborníkov na reštaurovanie a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok
  • vytvorenie stabilného cezhraničného partnerstva
Kontaktná osoba

Mgr. Pavol Kuljovský
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
E-mail: pkuljovsky@abuba.sk
Mobil: +421 2 572 006 19

__________
Foto: Štefan Komorný

Stránka je priebežne aktualizovaná. Dátum vytvorenia: 25.3.2021. Dátum poslednej aktualizácie: pozri informácie uvedené pod nadpisom stránky.