Sociálna náuka Cirkvi

Prednášky a stretnutia z oblasti Sociálnej náuky Katolíckej cirkvi.
Informácie o sérii prenášok sú uvedené na stránke Sociálna náuka Cirkvi.

Základné princípy sociálnej náuky Cirkvi: dôstojnosť ľudskej osoby, solidarita, subsidiarita, spoločné dobro

Prednáška na tému Základné princípy sociálnej náuky Cirkvi: dôstojnosť ľudskej osoby, solidarita, subsidiarita, spoločné dobro z cyklu Sociálna náuka Cirkvi.

Prinášame plný text a audio záznam prednášky, ktorá odznela v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 16. októbra 2013.

Stránky