Relikvia sv. Cyrila

Putovanie relikvie sv. Cyrila po Bratislavskej arcidiecéze v rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda.

Duchovné sprevádzanie relikvie sv. Cyrila na internete (aktualizované)

Relikviu sv. Cyrila bude možné v druhej polovice leta duchovne sprevádzať aj prostredníctvom internetu. Umožní to špeciálna stránka, ktorá je súčasťou projektu cesty bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka v Kanade a v Spojených štátoch amerických. Každý, kto sa na nej zaregistruje, dostane počas piatich týždňov od júla do septembra myšlienky na rozjímania a ďalšie informácie.

Bratislavská arcidiecéza sa rozlúčila s relikviou sv. Cyrila

V pondelok 28. februára o 17.00 popoludní sa v Katedrále svätého Martina uskutočnila slávnostná svätá omša. V rámci nej sa veriaci a kňazi Bratislavskej arcidiecézy rozlúčili s relikviou svätého Cyrila, ktorá dva mesiace putovala po farnostiach arcidiecézy. Homíliu, ktorú predniesol hlavný celebrant, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, prinášame v plnom znení.

Stránky