Relikvia sv. Cyrila

Putovanie relikvie sv. Cyrila po Bratislavskej arcidiecéze v rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda.

Relikvie svätého Cyrila priniesli do Katedrály sv. Martina

Vo štvrtok 30. decembra 2010 večer prevzal bratislavský arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský ostatky svätého Konštantína - Cyrila, ktoré do Katedrály svätého Martina priniesol nitriansky diecézny biskup Viliam Judák v sprievode kanonikov Nitrianskej kapituly. Relikviár do katedrály vniesli v slávnostnej procesii a uložili pred hlavný oltár.

Relikvia sv. Cyrila v bratislavskej katedrále od 30. decembra 2010

V rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda bude v bratislavskej Katedrále svätého Martina vystavená k úcte relikvia svätého Cyrila.
Relikviu z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka prevezme bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, a to pri svätej omši vo štvrtok 30. decembra 2010 o 17.00 hodine.

Stránky