Relikvia sv. Cyrila

Putovanie relikvie sv. Cyrila po Bratislavskej arcidiecéze v rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda.

Relikvia sv. Cyrila v Šaštínskom dekanáte Bratislavskej arcidiecézy

Spravodajstvo z prinesenia relikvie do Baziliky a harmonogram putovania po Šaštínskom dekanáte...
V sobotu 8. januára 2011 preniesol bratislavský arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský relikviu svätého Cyrila z bratislavskej Katedrály svätého Martina do národnej Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Príhovor arcibiskupa Zvolenského zo 7. januára 2011

V rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda je v bratislavskej Katedrále sv. Martina vystavená k úcte relikvia svätého Cyrila. Pri tejto príležitosti slávi arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský v dňoch 2. až 7. januára 2011 vždy o 17.00 sv. omše v Katedrále sv. Martina.

Obrad prijatia a uctenia relikvií sv. Cyrila

Po tom, čo bolo možné uctiť si relikviu sv. Cyrila v Katedrále sv. Martina, bude v rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda relikvia putovať po jednotlivých farnostiach Bratislavskej arcidiecézy.

V prílohe je k dispozícii na prevzatie Obrad prijatia a uctenia relikvií sv. Cyrila, ktorý je možné použiť v liturgii prijatia relikvie vo farnosti.

Aktualizované: V prílohe pribudli Litánie k sv. Cyrilovi a Metodovi v maďarčine.

Príhovor arcibiskupa Zvolenského zo 6. januára 2011

V rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda je v bratislavskej Katedrále sv. Martina vystavená k úcte relikvia svätého Cyrila. Pri tejto príležitosti slávi arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský v dňoch 2. až 7. januára 2011 vždy o 17.00 sv. omše v Katedrále sv. Martina.

Príhovor arcibiskupa Zvolenského zo 4. januára 2011

V rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda je v bratislavskej Katedrále sv. Martina vystavená k úcte relikvia svätého Cyrila. Pri tejto príležitosti slávi arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský v dňoch 2. až 7. januára 2011 vždy o 17.00 sv. omše v Katedrále sv. Martina.

Stránky