Relikvia sv. Cyrila

Putovanie relikvie sv. Cyrila po Bratislavskej arcidiecéze v rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda.

Relikvia sv. Cyrila v Šaštínskom dekanáte Bratislavskej arcidiecézy

Spravodajstvo z prinesenia relikvie do Baziliky a harmonogram putovania po Šaštínskom dekanáte...
V sobotu 8. januára 2011 preniesol bratislavský arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský relikviu svätého Cyrila z bratislavskej Katedrály svätého Martina do národnej Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Príhovor arcibiskupa Zvolenského zo 7. januára 2011

V rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda je v bratislavskej Katedrále sv. Martina vystavená k úcte relikvia svätého Cyrila. Pri tejto príležitosti slávi arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský v dňoch 2. až 7. januára 2011 vždy o 17.00 sv. omše v Katedrále sv. Martina.

Stránky