Relikvia sv. Cyrila v bratislavskej katedrále od 30. decembra 2010

V rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda bude v bratislavskej Katedrále svätého Martina vystavená k úcte relikvia svätého Cyrila.
Relikviu z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka prevezme bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, a to pri svätej omši vo štvrtok 30. decembra 2010 o 17.00 hodine.

Počas prítomnosti relikvie sv. Cyrila budú sväté omše v Katedrále sv. Martina v dňoch 2. až 7. januára 2011 vždy o 17.00. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský.

Relikviu sv. Cyrila v Katedrále sv. Martina bude možné si uctiť 3., 5. a 7. januára vždy od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00.