Duchovné sprevádzanie relikvie sv. Cyrila na internete (aktualizované)

Pridal dňa

Relikviu sv. Cyrila bude možné v druhej polovice leta duchovne sprevádzať aj prostredníctvom internetu. Umožní to špeciálna stránka, ktorá je súčasťou projektu cesty bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka v Kanade a v Spojených štátoch amerických. Každý, kto sa na nej zaregistruje, dostane počas piatich týždňov od júla do septembra myšlienky na rozjímania a ďalšie informácie.

"Od 31. júla do 11. septembra odchádzam ako biskup, ktorý je poverený Konferenciou biskupov Slovenska starostlivosťou o zahraničných Slovákov, na okružnú cestu do Kanady a USA. So sebou budem niesť relikviu sv. Cyrila z Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Spúšťame projekt, vďaka ktorému budú môcť toto putovanie duchovne sprevádzať aj ľudia zo Slovenska," povedal biskup Haľko. Urobil tak počas dnešnej poludňajšej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Projekt symbolicky spustil na sviatok svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov.

Biskup Haľko navštívi s relikviou viaceré slovenské komunity v zámorí. Pricestuje napríklad do Vancouveru, New Yorku či Detroitu. Zaregistrovaní pútnici budú dostávať na e-mail alebo prostredníctvom sms-správ myšlienku na denné rozjímanie. Ide o úryvky, ktoré pochádzajú z pera posledných pápežov a biskupov na Slovensku. Tematicky sa týkajú relikvií a sv. Cyrilovi a Metodovi. Registrovaní tiež dostanú správu o aktuálnej polohe relikvie a dianí na jednotlivých sláveniach. Zároveň získajú aj oznámenie o čase pravidelného požehnania za registrovaných pútnikov.

Registrovaní záujemcovia, ktorí sa na konci putovania budú môcť na Slovensku zúčastniť na záverečnej svätej omši, ktorú biskup Haľko odslúži na ich úmysel, sa zaväzujú registráciou podporiť putovanie konkrétnymi skutkami. Prijímajú záväzok, že sa denne pomodlia modlitbu litánií k svätému Cyrilovi a Metodovi, desiatok svätého ruženca za duchovné ovocie celého podujatia, modlitbu na úmysel Svätého Otca v podobe modlitby Otče náš, Zdravas a Sláva a raz do týždňa sa zúčastnia na adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.

Projekt, na ktorom okrem biskupa pracujú mladí dobrovoľníci, prebieha v rámci slávenia Roka sv. Cyrila a Metoda na našom území. Nadväzuje na putovanie relikvie sv. Cyrila, ktorá putuje v diecézach Slovensku od decembra 2010. Cieľom akcie, zverenej pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie, je predovšetkým prehĺbenie viery v Ježiša Krista, ktorého slovo vierozvestovia našim predkom priblížili prekladom Písma do ich jazyka. Slováci vďaka projektu budú môcť duchovne sprevádzať putovanie relikvie i biskupa Haľka v slovenských komunitách v zámorí, kde si relikviu uctia ďalšie stovky ľudí.

Do projektu sa dá prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Projekt má aj svoju vlastnú stránku na sociálnej sieti Facebook.

Aktualizované:
Informácie z vrcholiacej okružnej pastoračnej cesty po zámorí sú uvedené v správe Vyvrcholí duchovné sprevádzanie relikvie svätého Cyrila na internete.

__________
Zdroj: TK KBS
Foto: Timo Pozdech, TK KBS