Relikviu sv. Cyrila prenesú do Šamorínskeho dekanátu

V sobotu 19. februára 2011 o 18.00 prinesie bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský relikviu svätého Cyrila do farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Šamoríne.

Relikvia bude celý týždeň putovať po farnostiach Šamorínskeho dekanátu v nasledovnom poradí:
Šamorín, farský Kostol Nanebovzatie Panny Márie:
sobota 19. a nedeľa 20. februára 2011,
svätá omša o 18.00 v sobotu a sväté omše v nedeľu
Eliašovce, Kostol Sv. Petra a Pavla:
pondelok, 21. februára 2011, svätá omša o 18.00,
začiatok týždennej ľudovej misie
Blahová, Kostol Sv. Cyrila a Metoda:
utorok 22. februára 2011, rekolekčná svätá omša o 10.00
Horný Bar, Kostol sv. Štefana – kráľa:
utorok 22. februára 2011, svätá omša o 18.00
Holice na Ostrove, farský kostol Sv. Petra a Pavla:
streda 23. februára 2011, svätá omša o 18.00
Zlaté Klasy, farský kostol Povýšenie Sv. Kríža:
štvrtok, 24. februára 2011, svätá omša o 17.30
Vojka nad Dunajom, farský kostol Sv. Michala Archanjela:
piatok, 25. februára 2011, svätá omša o 17.30
Báč, Pútnický farský kostol Sv. Antona Paduánskeho:
sobota 26. februára 2011, svätá omša o 11.00