Rok Sedembolestnej Panny Márie

Rok 2014, v ktorom slávime 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska, je osobitne venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii.
Základným cieľom mariánskeho roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru. Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014.
Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014. Kompletné informácie venované roku Sedembolestnej Panny Márie sú uvedené na stránke ave.kbs.sk.

Dekrét bratislavského arcibiskupa o odpustkoch počas Jubilejného roku Sedembolestnej Panny Márie

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v nadväznosti na Dekrét Apoštolskej Penitenciárie uviedol sviatky a vybral chrámy na území Bratislavskej arcidiecézy pre získanie úplných odpustkov počas Roku Sedembolestnej Panny Márie.