Národný pochod za život

Poslaním Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka.
Cieľom je dosiahnutie spoločenskej i legislatívnej ochrany života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Všetky dôležité informácie o Národnom pochode za život sú uvedené na stránke pochodzazivot.sk.

Arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime

Srdečne pozývame mladých našej arcidiecézy na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok uskutoční v bratislavskej Rači v dňoch 20. - 22. septembra ako jedno zo sprievodných podujatí Národného pochodu za život zamerané na mladých.

Pripravuje sa bohatý duchovný, formačný, ale aj zábavný a hudobný program určený pre všetky skupiny mladých.

Osobitne pozývame birmovancov, ktorí na jeseň príjmu sviatosť birmovania, aby sa stretli spolu s otcami biskupmi a spoločne zamysleli, ako súvisí birmovka s výzvami, ktoré prináša život.

Návšteva 7 kostolov Bratislavy (aktualizované)

Komunita Oratória sv. Filipa Nériho srdečne pozýva na podujatie „Návšteva 7 kostolov Bratislavy“.

Putovanie spojené s modlitbou je aj súčasťou duchovnej prípravy na Národný pochod za život.

Podujatie sa uskutoční v noci zo 6. na 7. septembra. Začne sa v Kostole Svätej rodiny v Petržalke sv. omšou o 18.00 a ukončí sa ráno v kostole Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí.