Arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime

Pridal dňa

Srdečne pozývame mladých našej arcidiecézy na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok uskutoční v bratislavskej Rači v dňoch 20. - 22. septembra ako jedno zo sprievodných podujatí Národného pochodu za život zamerané na mladých.

Pripravuje sa bohatý duchovný, formačný, ale aj zábavný a hudobný program určený pre všetky skupiny mladých.

Osobitne pozývame birmovancov, ktorí na jeseň príjmu sviatosť birmovania, aby sa stretli spolu s otcami biskupmi a spoločne zamysleli, ako súvisí birmovka s výzvami, ktoré prináša život.

Viac aktuálnych informácií o programe, aj prihlasovaní postupne nájdete na stránke cliptime.sk.