Národný pochod za život 2019 (priebežne aktualizované)

Pridal dňa

22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život - možnosť prísť povedať verejne ÁNO ochrane každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.

Manifest Národného pochodu za život 2019

Vízia
Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším.
Snívame o Slovensku - krajine, ktorá podporuje, chráni a vyzdvihuje rodinu založenú manželstvom, pretože v rodine sa vytvára najlepšie prostredie pre prijatie, ochranu a výchovu detí. O krajine, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať deti a majú odvahu ich prijať a vychovávať. Snívame o krajine kde sa robí všetko pre to, aby sa mohlo narodiť každé počaté dieťa. Kde sa pomáha rodinám a každej tehotnej matke v ťažkej životnej situácii. Kde vládne vzájomná pomoc a nikto sa necíti opustený a zbytočný.

Poslaním Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka.

Cieľom je dosiahnutie spoločenskej i legislatívnej ochrany života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Vianocami symbolicky začala 9-mesačná príprava, do ktorej je možné sa zapojiť či už prakticky alebo formou rôznorodých duchovných aktivít.

Všetky potrebné informácie o Národnom pochode za život sú uvedené na stránke pochodzazivot.sk (program, dobrovoľná registrácia, dôležité informácie a kontakty).

Zviditeľniť a oživiť priebeh Národného pochodu za život je možné i prípravou vlastného transparentu, či vlajky. Podklady a nápady pre ich výrobu je možné nájsť na stránke Výroba vlastného pro-life transparentu.

Národný pochod za život je možné sledovať naživo vďaka priamym prenosom TV Lux.

Priame prenosy z viacerých sprievodných podujatí je možné sledovať na facebookovej stránke NPzZ.

Podujatia súvisiace s Národným pochodom za život v Bratislavskej arcdiecéze sú k dispozícii pod heslom Národný pochod za život.

__________

Za dar života poďakovali na omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave - otváracia svätá omša pred Národným pochodom za život v Katedrále sv. Martina v Bratislave
Biskup Galis: Odstránenie človeka nie je právo, ale veľká nemravnosť - plné znenie homílie žilinského biskupa Tomáša Galisa

__________
Foto: pochodzazivot.sk