Rok sv. Martina

V životopise svätého Martina sa uvádza rok 316 alebo 317 ako čas jeho narodenia. Nachádzame sa tak v období tisícsedemstého výročia narodenia svätého Martina, patróna našej arcidiecézy. Preto v našej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, aby sme mali príležitosť hlbšie spoznať vznešený príklad jeho života a podľa jeho vzoru i na jeho príhovor prehlbovať svoju vieru, napĺňať ju skutkami evanjelia v každodennom živote pre budovanie spoločenstva veriacich Bratislavskej arcidiecézy a pre vnášanie Kristovho svetla do našej spoločnosti.

Užitočné odkazy
Základné informácie o sv. Martinovi sú k dispozícii na stránke Svätý Martin z Tours, biskup alebo na stránke Farnosti sv. Martina v Bratislave.
Dekrét bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského - vyhlásenie Roku sv. Martina.
Informácie o možnosti získania odpustkov v Roku sv. Martina sú uvedené na stránke Dar odpustkov počas Roka sv. Martina.

Jesenná potravinová zbierka pre núdznych

Image: 

Bratislavská arcidiecézna charita pozýva zapojiť sa do potravinovej zbierky, ktorá sa bude konať od 9. do 11. novembra, t.j. od štvrtku do soboty vo vybraných predajniach.

Budeme veľmi radi, ak sa zúčastníte a prispejete kúpou potravín pre tých, ktorí sú odkázaní na našu pomoc a tým aj vy budete účastní nášho poslania byť bližšie pri človeku.

Ďalšie informácie sú uvedené v prílohe i na webovej stránke www.charitaba.sk.

...informácie o podujatiach a obsahu...

V životopise svätého Martina sa uvádza rok 316 alebo 317 ako čas jeho narodenia. Nachádzame sa tak v období tisícsedemstého výročia narodenia svätého Martina, patróna našej arcidiecézy. Preto v našej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, aby sme mali príležitosť hlbšie spoznať vznešený príklad jeho života a podľa jeho vzoru i na jeho príhovor prehlbovať svoju vieru, napĺňať ju skutkami evanjelia v každodennom živote pre budovanie spoločenstva veriacich Bratislavskej arcidiecézy a pre vnášanie Kristovho svetla do našej spoločnosti.

Odpustky v Katedrále sv. Martina v rámci Roku sv. Martina

Pri príležitosti jubilejného Roku sv. Martina, úprimne kajúci a láskou vedení veriaci, po splnení obvyklých podmienok môžu jeden raz za deň získať úplné odpustky, ktoré sa môžu obetovať aj za duše v očistci.

Ak v Bratislavskej katedrále, alebo v ostatných kostoloch zasvätených svätému Martinovi, do ktorých prídu ako pútnici a v nich sa s nábožnosťou zúčastnia svätej omše, alebo inej pobožnosti, pri ktorých sa pomodlia Otče náš, Verím v Boha a budú vzývať o príhovor Pannu Máriu, alebo svätého Martina.

Mons. Stanislav Zvolenský požehnal obnovenú kaplnku svätej Anny v Katedrále sv. Martina

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský slávil v stredu 3. novembra spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom a niekoľkými koncelebrujúcimi kňazmi svätú omšu v obnovenej kaplnke sv. Anny v Katedrále sv. Martina, počas ktorej túto kaplnku zároveň aj požehnal.

Dekrét vyhlásenia Roku sv. Martina

Pri príležitosti 1700. výročia narodenia sv. Martina z Tours, biskupa a nebeského patróna Bratislavskej arcidiecézy, aby sme sa zdokonalili v poznaní jeho svätého života, duchovne sa posilnili na jeho príklade, kajúcne sa očistili a prehĺbili náš vzťah k Bohu Otcovi v Duchu Svätom cez Božieho Syna Ježiša Krista, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vyhlasuje obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ma území Bratislavskej arcidiecézy za Rok svätého Martina.

Stránky