Odpustky v Katedrále sv. Martina v rámci Roku sv. Martina

Pridal dňa

Pri príležitosti jubilejného Roku sv. Martina, úprimne kajúci a láskou vedení veriaci, po splnení obvyklých podmienok môžu jeden raz za deň získať úplné odpustky, ktoré sa môžu obetovať aj za duše v očistci.

Ak v Bratislavskej katedrále, alebo v ostatných kostoloch zasvätených svätému Martinovi, do ktorých prídu ako pútnici a v nich sa s nábožnosťou zúčastnia svätej omše, alebo inej pobožnosti, pri ktorých sa pomodlia Otče náš, Verím v Boha a budú vzývať o príhovor Pannu Máriu, alebo svätého Martina.

Obvyklé podmienky:
- svätá spoveď
- sväté prijímanie
- modlitba na úmysel Svätého otca
- odpor voči hriechu

Veriaci, ktorých obmedzuje vek, alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky, keď si vzbudia úmysel, že splnia obvyklé podmienky, len čo to bude možné a veľmi vhodne pred niektorým posvätným obrazom sa duchovne spoja so slávením jubilejného roka, pomodlia sa spomenuté modlitby tam, kde sa zdržiavajú a obetujú aj svoje bolesti a ťažkosti.

__________
Foto: Štefan Komorný
Zdroj: Webová stránka Farnosti sv. Martina