...informácie o podujatiach a obsahu...

Pridal dňa

V životopise svätého Martina sa uvádza rok 316 alebo 317 ako čas jeho narodenia. Nachádzame sa tak v období tisícsedemstého výročia narodenia svätého Martina, patróna našej arcidiecézy. Preto v našej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, aby sme mali príležitosť hlbšie spoznať vznešený príklad jeho života a podľa jeho vzoru i na jeho príhovor prehlbovať svoju vieru, napĺňať ju skutkami evanjelia v každodennom živote pre budovanie spoločenstva veriacich Bratislavskej arcidiecézy a pre vnášanie Kristovho svetla do našej spoločnosti.

Rok sv. Martina v Bratislavskej arcidiecéze >>>

Dekrét bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského - vyhlásenie Roku sv. Martina.

Informácie o možnosti získania odpustkov v Roku sv. Martina sú uvedené na stránke Dar odpustkov počas Roka sv. Martina.