Príhovory

Príhovory pri rozličných príležitostiach.

Príhovor Mons. Stanislava Zvolenského pri uvedení do úradu

Eminencie, otcovia kardináli,
excelencie, otcovia arcibiskupi a biskupi,
drahí bratia kňazi, diakoni, rehoľníci, rehoľníčky,

excelencie pán komisár EK, páni ministri, poslanci, excelencie páni veľvyslanci, pán župan, pán primátor mesta Bratislavy, páni primátori a starostovia, ostatní ctení predstavitelia spoločenských organizácií,

milí bratia a sestry v Kristovi,

Stránky