Príhovory

Príhovory pri rozličných príležitostiach.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

V nedeľu 6. júna 2010 predpoludním sa na bratislavskom Primaciálnom námestí uskutočnila slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku Kristovho Tela a Krvi. Hlavným celebrantom bol pápežský nuncius Mons. Mario Giordana, homíliu predniesol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši sa uskutočnila procesia ulicami Bratislavy.

Homíliu bratislavského arcibiskupa Zvolenského prinášame v plnom znení...

Homília bratislavského arcibiskupa na omši za obete leteckého nešťastia pri Katyni

V utorok 13. apríla 2010 sa v bratislavskej Katedrále svätého Martina uskutočnila sv. omša za obete leteckého nešťastia pri Katyni, pri ktorom zahynul poľský prezident Lech Kaczyński a ďalší významní predstavitelia Poľskej republiky. Bohoslužbe predsedal bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý sa v homílii prihovoril prítomným kňazom, rehoľníkom i ostatným veriacim. Homíliu prinášame v plnom znení...

Veľkonočný koncert v Katedrále svätého Martina

V nedeľu 28. marca 2010 sa v Katedrále svätého Martina o 15.00 hodine v spolupráci Arcibiskupského úradu v Bratislave a Slovenskej filharmónie uskutočnil koncert, v rámci ktorého bolo uvedené dielo Josepha Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži.
Katedrálny zbor sv. Martina viedol zbormajster Dušan Bill a Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala dirigent Ewalda Danela.
Meditácie k siedmym posledným vetám ukrižovaného Ježiša Krista, ktoré predniesol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, prinášame v plnom znení...

Stránky