Príhovory

Príhovory pri rozličných príležitostiach.

Stretnutia s Ježišom

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približoval veriacim evanjeliové texty.

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský viedol biblické stretnutia formou Lectio divina, ktoré boli zamerané na evanjeliové stretnutia s Ježišom. Od septembra 2009 do júna 2010 sa uskutočnilo desať biblikých stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00.

Sv. omša s účastníkmi medzinárodného kongresu Kolpingovho diela v Katedrále sv. Martina

V nedeľu 4. októbra 2009 sa v Katedrále sv. Martina uskutočnila svätá omša, na ktorej boli prítomní aj účastníci medzinárodného kongresu Kolpingovho diela. Kongres na tému Sloboda zaväzuje zodpovedne vytvárať budúcnosť sa uskutočnil pri príležitosti 20. výročia pádu železnej opony. Homíliu hlavného celebranta, bratislavského arcibiskupa-metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského prinášame v plnom znení...

Inaugurácia prezidenta Slovenskej republiky

V pondelok 15. júna 2009 sa v rámci inaugurácie prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča uskutočnila v Katedrále svätého Martina ekumenická pobožnosť, pri ktorej predniesli príhovor bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Miloš Klátik. Príhovor arcibiskupa Zvolenského prinášame v plnom znení...

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

V nedeľu 14. júna 2009 sa na bratislavskom Primaciálnom námestí uskutočnila svätá omša pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej, po ktorej nasledovala procesia cez mesto ku Kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička). Hlavným celebrantom bolo apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana, pričom homíliu predniesol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Homíliu bratislavského arcibiskupa prinášame v plnom znení...

Stránky