Príhovory

Príhovory pri rozličných príležitostiach.

Príhovor Mons. Stanislava Zvolenského na Biskupskej synode

V sobotu 11. októbra 2008 predpoludním vystúpil na desiatej generálnej kongregácii Biskupskej synody v Ríme aj bratislavský arcibiskup - metropolita Stanislav Zvolenský. Svoj príspevok predniesol ako druhý v poradí po príhovore vietnamského biskupa Mons. Josepha Vo Duc Minha. Slová arcibiskupa Zvolenského prinášame v plnom znení...

Homília Mons. Stanislava Zvolenského na národnej púti v Šaštíne

Vyvrcholením Národnej púte k Sedembolestnej v Šaštíne bola pontifikálna sv. omša slávená 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý sa v homílii prihovoril prítomným pútnikom i televíznym divákom.

Drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia tu v šaštínskej bazilike, vážení televízni diváci i poslucháči Rádia Lumen!

Arcibiskupi Stanislav Zvolenský a Ján Babjak sa v Ríme stretli s pútnikmi

Pri príležitosti udeľovania arcibiskupských pálií bratislavskému arcibiskupovi – metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému a prešovskému arcibiskupovi - metropolitovi Jánovi Babjakovi vycestovalo do Ríma vyše štyristo slovenských pútnikov, z toho asi polovica gréckokatolíckych veriacich. Deň pred odovzdaním pálií, v sobotu 28. júna predpoludním sa obaja arcibiskupi s pútnikmi stretli v najstaršej rímskej mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore.

Stránky