Lectio divina 2019 – 2020: K svojej viere pripojili čnosť

Pridal dňa

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2019 – 2020, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom K svojej viere pripojili čnosť. Bibické texty venované uvažovaniu o čnostiach a ich reprezentantoch vo svetle Svätého písma sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2019 do júna 2020 vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina, ktoré prebiehali v akademickom roku 2019 – 2020, sú ukončené.
Tešíme sa na ďalší ročník:-)

Program stretnutí:
 
4. septembra 2019: VIERA – Abram uveril Bohu (Gn 15, 1-21)
 
2. októbra 2019: NÁDEJ – V čom môže nádej moja ešte spočívať (Jób 19, 21-29)
 
6. novembra 2019: LÁSKA – Láska je mocná ako smrť (Pies 8, 5-7)
 
4. decembra 2019: MÚDROSŤ – Nech sa faraón poobzerá po umnom a múdrom mužovi (Gn 45, 1-13)
 
8. januára 2020: SPRAVODLIVOSŤ – Noe, vzor spravodlivosti (Gn 6, 9-21)
 
5. februára 2020: MIERNOSŤ – Apoštoli mu dali meno Barnabáš (Sk 11, 19-26)
 
4. marca 2020: SILA – Keď som slabý, vtedy som silný (2 Kor 12, 1-10)
 
1. apríla 2020: POKORA – Nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi (Jn 1, 19-34)
 
6. mája 2020: VERNOSŤ – Mojžiš je v celom mojom dome najvernejší (Nm 12, 1-8)
 
3. júna 2020: ČISTOTA – Nenašlo sa na nej nič podlého (Dan 13, 1-64)
 

__________

Prednesené Lectio divina sú postupne uverejňované na webovej stránke Arcibiskupského úradu ako zvukové nahrávky vo formáte MP3 a tiež aj v textovej forme.
Názvy a termíny jednotlivých stretnutí spolu s biblickými súradnicami vybraných úryvkov sú uvedené aj na plagáte v prílohe.