Lectio divina 2018 – 2019: Podoby modlitieb vo Svätom písme

Pridal dňa

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2018 – 2019, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Podoby modlitieb vo Svätom písme. Bibické texty vyjadrujúce krásu, hĺbku, rôznorodosť, intimitu i drámu modtlitby sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2018 do júna 2019 vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina, ktoré prebiehali v akademickom roku 2018 – 2019, sú ukončené.
Tešíme sa na ďalší ročník:-)

Program stretnutí:
 
5. septembra 2018: Pane, daj mi dnes šťastie (Gn 24, 12-14)
 
3. októbra 2018: Pane, začni žehnať dom svojho sluhu (2 Sam 7, 18-29)
 
7. novembra 2018: Pane, ty si mi povedal: "Kúp si to pole!" (Jer 32, 17-25)
 
5. decembra 2018: Vstaň, sestra, modlime sa (Tob 8, 4-8)
 
2. januára 2019: Pán je ochranca môjho života (Ž 27)
 
6. februára 2019: Zmiluj sa, Bože, nado mnou (Ž 51)
 
6. marca 2019: Seď po mojej pravici (Ž 110)
 
3. apríla 2019: Môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi (Lk 1, 46-56)
 
1. mája 2019: Buď vôľa tvoja (Mt 6, 9-13)
 
5. júna 2019: Vzal si prirodzenosť sluhu (Flp 2, 6-11)
 

__________

Prednesené Lectio divina sú postupne uverejňované na webovej stránke Arcibiskupského úradu ako zvukové nahrávky vo formáte MP3 a tiež aj v textovej forme.
Názvy a termíny jednotlivých stretnutí spolu s biblickými súradnicami vybraných úryvkov sú uvedené aj na plagáte v prílohe.