Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Sviatok sv. Jána Almužníka v Dóme sv. Martina

V súvislosti s prítomnosťou relikvií svätého Jána Almužníka v rovnomennej kaplnke Katedrály svätého Martina bude bratislavský arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský celebrovať slávnostnú omšu v predvečer sviatku spomínaného svätca, a to vo štvrtok 22. januára 2009 o 18.00 večer. Súčasťou slávenia bude aj vzdanie úcty relikviám svätca.

Svätý Ján Almužník sa narodil na Cypre, v roku 608 sa stal biskupom v Alexandrii, kde vynikol svojou dobročinnosťou voči chudobným.

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie v trinitárskom kostole farnosti Najsvätejšej Trojice (Trojičke) bude o 17.30 bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský celebrovať slávnostnú svätú omšu. Slávnosť bude spojená so zasvätením Bratislavy Panne Márii.

Pred svätou omšou, od 13.00 do 17.00 bude adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou, od 16.30 hod. sa budú bohoslovci bratislavského Kňazského seminára predmodlievať modlitbu ruženca.

Stránky