Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Omša za obete leteckého nešťastia

V utorok 13. apríla 2010 o 17.00 sa v bratislavskej Katedrále svätého Martina uskutoční svätá omša za obete leteckej tragédie, pri ktorej zahynul poľský prezident Lech Kaczyński a ďalší významní predstavitelia Poľskej republiky.
Omšu bude celebrovať bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý veriacich pozýva k spoločnej modlitbe za obete nešťastia i za ich pozostalých.

Spomienka na výročie Barbarskej noci

V utorok 13. apríla 2010 sa v bratislavskej Katedrále svätého Martina o 21.00 uskutoční spomienka na 60. výročie Barbarskej noci, čiže noci jednorazovej likvidácie všetkých kláštorov na Slovensku (13. apríla 1950).

Pobožnosť, ktorú uvedie hlahol dómskych zvonov, bude viesť bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Koncert v Katedrále svätého Martina

V nedeľu 28. marca 2010 o 15.00 sa v Katedrále svätého Martina uskutoční v spolupráci Arcibiskupského úradu v Bratislave a Slovenskej filharmónie veľkonočný koncert. Dielo Josepha Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži uvedú Katedrálny zbor sv. Martina pod taktovkou zbormajstra Dušana Billa a Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala pod vedením dirigenta Ewalda Danela. Meditácie k siedmym posledným vetám ukrižovaného Ježiša Krista prednesie bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Spomienka na sviečkovú manifestáciu v Dóme sv. Martina

Vo štvrtok 25. marca 2010 o 18.00 sa v Dóme sv. Martina uskutoční slávnostná svätá omša pri príležitosti 22. výročia sviečkovej manifestácie v roku 1988. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, kázeň prednesie pražský svätiaci biskup Mons. Václav Malý a modlitby zaspievajú členovia bývalých bratislavských mládežníckych chrámových zborov.

Výročie posviacky Katedrály sv. Martina

Pri príležitosti výročia posviacky Katedrály svätého Martina sa v pondelok 8. marca 2010 o 17.00 uskutoční v katedrále slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Slávnostná svätá omša bude v priamom audio prenose vysielaná aj prostredníctvom webovej stránky kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda: www.kscm.sk

Pohreb kňaza Alojza Gubalu

Pohrebné obrady a zádušná svätá omša za zosnulého kňaza Alojza Gubalu sa uskutočnia v stredu 24. februára 2010. Zádušnú omšu vo farnosti Dubová, kde zosnulý v posledných rokoch pôsobil, bude v ten istý deň o 10.00 celebrovať bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Stránky