Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Rok kňazov v Bratislavskej arcidiecéze

V rámci Roku kňazov celebruje bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský každý prvý štvrtok v mesiaci vždy o 17.00 hodine v Katedrále svätého Martina svätú omšu za kňazov a za nové kňazské povolania. Po sv. omši nasleduje adorácia Najsvätejšej Sviatosti s Eucharistickým požehnaním.
Najbližšie slávenie pri tejto príležitosti bude v Katedrále sv. Martina 3. júna 2010.

Otvorenie Roka kňazov v bratislavskej Katedrále sv. Martina

V piatok 19. júna o 10:00 sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční slávnostná svätá omša pri príležitosti otvorenia Roka kňazov. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Svätý otec Benedikt XVI., 16. marca 2009, vo svojom liste adresovanom plenárnemu zasadaniu Kongregácie pre klérus ohlásil rok kňazov, ktorý otvorí v Ríme 19. júna 2009, pričom pozval miestne cirkvi, aby sa k tomuto otvoreniu spoločne pridali.

Stránky