Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Deň otvorených dverí v bratislavskom seminári

Na 5. veľkonočnú nedeľu 10. mája 2009 sa uskutoční v Kňazskom seminári svätých Cyrila a Metoda v Bratislave Deň otvorených dverí.
Podujatie začne slávením latinskej sv. omše o 9.00 v Katedrále sv. Martina s následnou prehliadkou seminára. Hosťom Dňa otvorených dverí bude český skladateľ duchovnej hudby, virtuóz, pedagóg, otec šiestich detí a hlboko veriaci človek Miloš Bok. Stretnutie sa skončí slávnostnými vešperami.
Všetci sú srdečne pozvaní.

Stránky