Koronavírus

Aktuálne dianie v arcidiecéze, oznamy a zmeny v cirkevnom živote v súvislosti s ochorením COVID-19.

Možnosť získania úplných odpustkov pre postihnytých koronavírusom

Možnosť získania úplných odpustkov pre veriacich, ktorí sú postihnutí koronavírusom na základe Dekrétu Apoštolskej penitenciárie z 20. marca 2020.

Na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie zo dňa 19. marca 2020 o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie udeľujú sa

Možnosť získania úplných odpustkov pre zdravotníkov, rodinných príslušníkov a pomáhajúcich postihnutým

Možnosť získania úplných odpustkov pre veriacich zdravotníkov, rodinných príslušníkov a všetkých, ktorí pomáhajú postihnutým koronavírusom na základe Dekrétu Apoštolskej penitenciárie z 20. marca 2020.

Na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie zo dňa 19. marca 2020 o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie udeľujú sa

Možnosť získania úplných odpustkov pre veriacich, ktorí sa modlia za ukončenie epidémie a jej obete

Možnosť získania úplných odpustkov pre veriacich, ktorí sa modlia za ukončenie epidémie, za úľavu pre postihnutých koronavírusom alebo za večnú spásu pre tých, ktorí zomreli následkom epidémie na základe Dekrétu Apoštolskej penitenciárie z 20. marca 2020.

Na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie zo dňa 19. marca 2020 o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie udeľujú sa

Inštrukcia k miestu vysluhovania sviatosti zmierenia

Inštrukcia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského kk miestu vysluhovania sviatosti zmierenia v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike.

Inštrukcia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia vydaná pre Bratislavskú arcidiecézu dňa 17. marca 2020 v časti hygienických opatrení dávala praktické usmernenia pri vysluhovaní sviatosti zmierenia v spovedniciach.

Ako je to s individuálnym podaním svätého prijímania do rúk?

V rámci prvých opatrení, ktoré zaviedla Bratislavská arcidiecéza začiatkom marca v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, bola i možnosť podávania sv. prijímania na ruku. Keďže sa na Konferenciu biskupov Slovenska viacerí obracajú so žiadosťou o vysvetlenie, ako je to v súčasnej situácii s podávaním svätého prijímania do rúk v individuálnych prípadoch, dávame k dispozícii stanovisko KBS schválené na plenárnom zasadaní v Čičmanoch.

Inštrukcia o pastoračných návštevách v domácnostiach

Inštrukcia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského k pastoračným návštevám veriacich v domácnostiach v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike.

Pri žiadosti veriaceho o poskytnutie duchovnej starostlivosti v jeho domácnosti kňaz má zvážiť, ktoré stretnutia sú naozaj potrebné, aby redukoval riziko nakazenia seba a mohol tak byť vo farnosti k dispozícii tým, ktorí budú potrebovať duchovnú službu neodkladne. Pri pastoračných návštevách, ktoré je potrebné vykonať, má kňaz dodržať všetky hygienické opatrenia.

Zrušenie formačného stretnutia mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza oznamuje zrušenie formačného stretnutia mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania Bratislavskej arcidiecézy, ktoré sa malo uskutočniť v sobotu 28. marca 2020 v Aule Benedikta XVI. na RK CMBF UK v Bratislave vzhľadom na situáciu so šírením ochorenia Covid-19 a prijatými mimoriadnymi opatreniami na Slovensku.

Ďakujeme za porozumenie a pozývame k modlitbe, aby sme túto situáciu prekonali s pokojom a s vedomím Božej pomoci a ochrany Sedembolestnej Panny Márie a sv. Martina, patróna našej arcidiecézy.

Stránky