Inštrukcia o pastoračných návštevách v domácnostiach

Pridal dňa

Inštrukcia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského k pastoračným návštevám veriacich v domácnostiach v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike.

Pri žiadosti veriaceho o poskytnutie duchovnej starostlivosti v jeho domácnosti kňaz má zvážiť, ktoré stretnutia sú naozaj potrebné, aby redukoval riziko nakazenia seba a mohol tak byť vo farnosti k dispozícii tým, ktorí budú potrebovať duchovnú službu neodkladne. Pri pastoračných návštevách, ktoré je potrebné vykonať, má kňaz dodržať všetky hygienické opatrenia.

Pred uskutočnením pastoračnej návštevy je tiež potrebné zistiť, či sa členovia domácnosti nenachádzajú v karanténe alebo či niektorý člen domácnosti nemá prejavy respiračnej infekcie (teplota, kašeľ, kýchanie, sople...).

Pri pastoračnej návšteve veriaceho v domácnosti je potrebné dodržiavanie hygienických opatrení: používanie rúšok zakrývajúcich ústa i nos (kňaz i veriaci); umývanie a dezinfekcia rúk pred a po stretnutí; vetranie v mieste stretnutia; minimalizácia trvania stretnutia.

__________
Foto: Pixabay.com, koláž ABU Bratislava