Inštrukcie - krst, príprava snúbencov, slávenie manželstva

Pridal dňa

Inštrukcia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského ohľadom vysluhovania sviatosti krstu, ohľadom prípravy na prijatie manželstva a ohľadom asistovania pri uzatváraní manželstva v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike.

Vysluhovanie sviatosti krstu je potrebné sláviť za prítomnosti nevyhnutného počtu osôb, čiže kňaza alebo diakona, krstenca, rodičov a krstných rodičov pri dodržaní všetkých hygienických predpisov pre bezpečný styk medzi osobami vždy individuálne, čiže sú nevhodné slávenia viacerých krstov spoločne.

Z dôvodu mimoriadneho stavu v príprave snúbencov na prijatie manželstva dišpenzujem do odvolania od povinnosti zachovať formát deviatich stretnutí záväzný pre Bratislavskú arcidiecézu. Prípravu snúbencov treba konať individuálne, čiže jednotlivé snúbenecké páry samostatne, pri dodržaní všetkých hygienických predpisov pre bezpečný styk medzi osobami.

Slávenie manželstva podľa kánonickej formy treba vykonať za účasti nevyhnutného počtu osôb k platnosti uzavretia manželstva, čiže je nevyhnutná prítomnosť asistujúceho kňaza alebo diakona, snúbencov a svedkov pri zachovaní všetkých hygienických predpisov pre bezpečný styk medzi osobami.

__________
Foto: Pixabay.com, koláž ABU Bratislava