Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

ClipTime: NA CESTÁCH

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých na festival s názvom ClipTime: NA CESTÁCH, ktorý sa uskutoční počas víkendu 20. - 22. mája v Marianke.

Pripravené sú zaujímavé workshopy a diskusie, hudba aj čas na tvorenie spoločenstva. Stretnutia sa zúčastnia aj naši otcovia biskupi

Podrobnejšie informácie spolu s možnosťou prihlásenia sa na festival (do 8. mája) sú uvedené na webovej stránke cliptime.sk alebo na sociálnych sieťach ClipTimu.

Veľkonočné slávenia v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Zároveň je vyjadrením radosti v živej viere z Kristovho víťazstva na dreve kríža a posvätenia i moci Ducha Svätého, ktorého sa nám z vykúpenia neustále dostáva. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s otcom arcibiskupom a spoločenstvom veriacich.

Adam, kde si?

Talkshow o napínavom príbehu ľudstva.

Bratislavská arcidiecéza vo štvrtok 7. apríla o 20.00 organizuje U Františkánov v Teatro Colorato diskusné stretnutie (talkshow) s názvom „Adam, kde si?“

Pod moderátorskou taktovkou Pavla Smolíka pôjde o večer otázok a odpovedí s hosťami Mons. Stanislavom Zvolenským, Božidarou Turzonovovou a Štefanom Bučkom.

Adorácia za mier na Ukrajine (aktualizované)

V nedeľu 27. februára, večer o 20.30 pozývame veriacich zjednotiť sa v modlitbe za mier na Ukrajine v rámci Eucharistickej adorácie, ktorú bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenskýv Katedrále sv. Martina.

Srdečne pozývame k účasti – či už osobne (všetci sú srdečne vítaní) alebo prostredníctvom TV LUX.

Aktualizované

Modlitby za mier na Ukrajine v rámci Eucharistickej adorácie v Katedrále sv. Martina pokračujú i ďalšie nedele - 13.3., 20.3., 27.3., 3.4....

Pozvanie otca arcibiskupa na eucharistické slávenie spojené s modlitbou zasvätenia Ruska a Ukrajiny

Milí bratia a sestry,
uplynul takmer mesiac od začiatku vojny na Ukrajine, ktorá spôsobuje každým dňom hroznejšie utrpenia a ohrozuje dokonca svetový mier.

Na základe výzvy Svätého Otca pápeža Františka všetkých vás pozývam, aby ste sa dňa 25. marca 2022 na slávnosť Zvestovania Pána o 17.00 zúčastnili svätej omše v katedrále svätého Martina, ktorú obetujem za pokoj vo svete a na záver svätej omše sa duchovne spojíme so Svätým Otcom, aby sme sa jednomyseľne a vrúcne pridali k prosbe k Božej Matke Panne Márii slovami osobitnej modlitby zasvätenia (zverenia) Ruska a Ukrajiny.

Stránky