Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Pridal dňa

V nedeľu 19. júna sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi pozostávajúca zo sv. omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí.

Srdečne všetkých pozývame zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

__________

Vo štvrtok 16. júna, priamo v deň slávnosti, bude o 18.00 v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Srdečne pozývame!