Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Začiatok diecéznej fázy procesu blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena

Priebežne aktualizované (posledná aktualizácia 24. apríla 2023).

11. apríla 2023 o 16.00 sa vo farskom kostole sv. Anny v Šenkviciach konalo oficiálne verejné otvorenie diecéznej fázy procesu blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena za účasti našich biskupov Mons. Stanislava Zvolenského a Mons. Jozefa Haľka, biskupského delegáta, postulátorky kauzy a promótora spravodlivosti, členov vyšetrovacej a historickej komisie i ďalších hostí.
Po slávnostnom otvorení kauzy nasledovala svätá omša pri príležitosti 69. výročia úmrtia Božieho služobníka Alfonza Paulena.

Pomoc obetiam vojny na Ukrajine (priebežne aktualizované)

Priebežne aktualizované - posledná zmena: 12. januára 2024

S bolesťou v srdci vnímame utrpenie mnohých ľudí v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. V nádeji a dôvere v Pána sa preto snažíme túto bolesť pretaviť do odvahy pomoci obetiam a služby pokoja i mieru vo viacerých rovinách:

  • živá viera nás vedie k skutkom telesného i duchovného milosrdenstva
  • k Pánovi času a dejín sa obraciame vrúcnou modlitbou a pôstom, prosiac za mier na Ukrajine a pomoc, posilu i ochranu pre trpiacich a obete
  • prejavením milosrdenstva a lásky, ktorá sa zhmotňuje dobročinnosťou a mnohorakou materiálnou pomocou prichádzajúcim utečencom i trpiacim na Ukrajine
  • dobrovoľníckou službou utečencom a pomocou našich spoločenstiev utečencom, ktorí medzi nás prichádzajú
  • spoločenskou angažovanosťou za mier a pokoj na Ukrajine

Deti putovali na pútnické miesto v Marianke

Deti z Bratislavskej arcidiecézy putovali v sobotu 18. mája do Marianky. Témou tohtoročnej púte, ktorú organizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí bolo sedem radostí Panny Márie. Program púte tvorilo najmä putovanie, katechéza a spoločná svätá omša. Púť detí je podľa organizátorov príležitosťou rozvíjať medzi detskými účastníkmi, z ktorých mnohí sú aj koledníci Dobrej noviny ich misijné povolanie.

Mons. Stanislav Zvolenský bude v nedeľu v Šaštíne slúžiť svätú omšu za pokoj na Slovensku

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský bude v nedeľu 19. mája, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, v Šaštíne počas tradičnej jarnej púte celebrovať svätú omšu so začiatkom o 10:30, ktorú obetuje za pokoj na Slovensku. Spoločne prosme, aby sme sa na príhovor našej Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, otvorili pôsobeniu Božieho Svätého Ducha a vzájomnej úcte.

Mons. Jozef Haľko ďakoval v katedrále za dar života a kňazstva

Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko v sobotu v bratislavskej katedrále pri svätej omši ďakoval za 60 rokov daru života a za 30 rokov kňazstva. “Ďakujem Bohu za všetky duchovné impulzy, ktoré som prijal a mohol ponúknuť v tejto službe,” povedal. Slávnostným kazateľom bol kapucínsky kňaz Ján Otruba, ktorý podľa slov otca biskupa stál a stojí v základoch jeho kňazského povolania.

Okrem bezprostrednej budúcnosti máme aj završenú budúcnosť v Božom domove

Foto: Človek a viera

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána hovorí podľa bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského o konečnej, zavŕšenej budúcnosti, ku ktorej je pozvaný každý z nás. Ako povedal v homílii v Katedrále sv. Martina počas slávenia svätej omše na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, každý sa potrebuje pripravovať na budúcnosť. Najbližšia budúcnosť je zverená do našich talentov, schopností, podpory tých, ktorí nás majú radi a do Božej pomoci. Posolstvo Nanebovstúpenia Pána Ježiša je o konečnej, zavŕšenej budúcnosti.

Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko sa dnes dožíva 60 rokov

Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko sa dnes dožíva okrúhleho jubilea 60 rokov.

Otec biskup, vyprosujeme pre Vás, aby Vaša služba biskupa bola neustále osvietená pôsobením a mocou Ducha Svätého a nech Vašu službu neustále sprevádza ochrana Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Modlíme sa za Vás, aby Vaša práca na Božom poli prinášala veriacim nové plody viery, nádeje a lásky.

Učitelia náboženstva sa učili robiť lapbook

Učitelia náboženstva a náboženskej výchovy z Bratislavskej arcidiecézy sa zišli v Bratislave na metodickom dni. Metodický deň je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy. Ako povedal riaditeľ Arcidiecézneho katechetického úradu Andrej Šottník, metodický deň býva každý druhý mesiac. Učiteľom sú počas neho odprednášané témy z odboru pedagogiky, teológie, alebo duchovného života, aby mohli rásť osobne, osobnostne a profesionálne.

Stránky