Lectio divina 2017 – 2018: Mladí v Biblii

Pridal dňa

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2017 – 2018, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Mladí v Biblii. Bibické príbehy, obrazy a výpovede dotýkajúce sa mladých sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2017 do júna 2018 vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina, ktoré prebiehali v akademickom roku 2017 – 2018, sú ukončené.
Tešíme sa na ďalší ročník:-)

Program stretnutí:
 
6. september 2017: Gedeon, mladík záchranca (Sdc 6, 11-24)
 
4. október 2017: Rút, pracovitá veriaca žena (Rút 2,1-17)
 
8. november 2017: Jonatán a Dávid, sila priateľstva (1Sam 20,1-17)
 
6. december 2017: Jeremiáš sa rozhoduje (Jer 1,4-19)
 
3. január 2018: Ženích z Piesne piesní (Pies 2,8-14)
 
7. február 2018: Mária patrí Pánovi, a preto aj sestrám a bratom (Lk 1,39-58)
 
7. marec 2018: Bohatý mladík, ktorý sa skyl (Mt 19,16-22)
 
4. apríl 2018: Jairova dcéra sa vrátila (Mk 5,21-24;35-43)
 
2. máj 2018: Diakon Štefan, horlivý až po hranicu smrti (Sk 6,8-7,2a.44-60;8,1a)
 
6. jún 2018: Rady mladému Timotejovi (1Tim 4,4-16)

__________

Prednesené Lectio divina sú postupne uverejňované na webovej stránke Arcibiskupského úradu ako zvukové nahrávky vo formáte MP3 a tiež aj v textovej forme.
Názvy a termíny jednotlivých stretnutí spolu s biblickými súradnicami vybraných úryvkov sú uvedené aj na plagáte v prílohe.