Infoservis

Covid automat a súhrn informácií o koronavíruse

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska pripravila a priebežne aktualizuje súhrn informácií o pandémii koronavírusu:

Odkazy na niektoré užitočné informácie k šíreniu koronavírusu:

Magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laických študentov a študentky. Z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave magisterské štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre.

ÁNO? – sólo pre dvoch

V rámci roka kresťanskej kultúry a Národného týždňa manželstva srdečne pozývame na umelecký večer ÁNO? – sólo pre dvoch.

Manželia Ivana a Pavol Dankovci vystúpia v komornom tanečnom divadle o krehkosti manželstva a speváčka i hudobníčka Skyva predstaví svoj nový album Z Exilu.

Predstavenie sa uskutoční v divadle Teatro Colorato – v sobotu 17. februára o 19.00. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.colorato.sk.

Pontifikálna sv. omša na popolcovú stredu

Na popolcovú stredu o 18.00 srdečne pozývame na pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup.

Popolcovou stredou vstupujeme do pôstneho obdobia, ktoré je obdobím pokánia a prípravy na slávenie a prežívanie Veľkonočného tajomstva. Tento deň je dňom pokánia v celej Cirkvi a prísneho pôstu so záväzkom zdržovania sa mäsitých pokrmov. Na popolcovú stredu sa na znak pokánia udeľuje značenie popolom.

Audiokniha exhortácie Gaudete et exsultate

Do pozornosti dávame audioknihu exhortácie Svätého Otca Františka Gaudete et exsultate o povolaní k svätosti, ktorú pripravil koordinačný tím Federácie Regnum Christi v Bratislave.

Audiokniha je k dispozícii v streamovacej službe Soundcloud pod účtom "Regnum Christi Bratislava", priamo prostredníctvom naskenovania QR kódu umiestneného na plagáte alebo na stránke www.regnumchristi.sk.

Rebrík - katolícky časopis pre deti

I v tomto školskom roku vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO.

Ide o katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku, ktorý svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Časopis poskytuje kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si život viery. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.

Modlitba večerných chvál

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie.

Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery)

Stránky