Svätomartinské trojdnie 2019 (aktualizované)

Pridal dňa

Bratislavská arcidiecéza pri príležitosti sviatku svojho patróna – svätého biskupa Martina z Tours – všetkých srdečne pozýva do Katedrály sv. Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia. V našej Bratislavskej arcidiecéze prežívame Rok modlitieb za nové kňazské povolania, a tak aj témou tohtoročného slávenia Svätomartinského trojdnia je Povolanie svätého Martina a čnosť nábožnosti, nádeje a mravnej sily.

Podujatia Svätomartinského trojdnia 2019:

Svätá omša v Katedrále sv. Martina – sobota 9. novembra o 17.00
Hlavný celebrant: Mons. Stanislav Zvolenský
Kazateľ: Mons. Daniel Ižold, generálny vikár
Téma: Povolanie sv. Martina a čnosť nábožnosti
Zbor: Spevácky zbor farnosti Bratislava - Devín

Svätomartinský lampiónový sprievod – sobota 9. novembra po sv. omši
Podrobné informácie o celom podujatí sú uvedené na stránke Lampiónový sprievod so sv. Martinom.

Svätá omša v Katedrále sv. Martina – nedeľa 10. novembra o 10.30
Hlavný celebrant a kazateľ: Mons. Stanislav Zvolenský
Téma: Povolanie sv. Martina a čnosť nádeje
Zbor: Chorus Salvatoris

Svätá omša v Katedrále sv. Martina – pondelok 11. novembra o 17.00
Hlavný celebrant: Mons. Stanislav Zvolenský
Kazateľ: Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, generálny vikár
Téma: Povolanie sv. Martina a čnosť mravnej sily
Zbor: Katedrálny zbor svätého Martina

Svätomartinská dobročinná zbierka
V nedeľu 10. novembra sa v Bratislavskej arcidiecéze pri všetkých svätých omšiach koná Svätomartinská dobročinná zbierka.
Na príhovor patróna arcidiecézy svätého Martina z Tours ako prosbu o nové duchovné povolania pre Bratislavskú arcidiecézu konáme Svätomartinskú zbierku, ktorou v tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.

Aktualizované

Krátke info zo Svätomartinského trojdnia prinieslo rádio Lumen a Tlačová kancelária KBS.