Rok modlitieb za nové kňazské povolania

Pridal dňa

Pri príležitosti 11. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy vyhlásil acribiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský Rok modlitieb za nové kňazské povolania v Bratislavskej arcdiecéze, ktorý prebieha od 14. februára 2019 do 14. feburára 2020.

Mons. Stanislav Zvolenský vyhlásil Rok modlitieb za nové kňazské povolania formou pastierskeho listu, z ktorého vyberáme:

Keď obrátime duchovný pohľad na seba samých, uvedomujeme si, že každý z nás potrebujeme duchovnú službu vo vzťahu k Bohu; potrebujeme v duchovnom živote, obrazne povedané, podanú ruku, ktorá nás zachráni, vytiahne, povznesie, posilní. Aj my každý z nás potrebujeme duchovnú službu Ježišových učeníkov, ktorí sú ochotní v Ježišovom mene sa tejto službe venovať, hoci zostávajú hriešnymi ľuďmi. A práve kvôli tomu sa v dnešnú nedeľu obraciam na Vás, milí bratia a sestry, ktorí ma teraz počúvate pri nedeľných svätých omšiach v Bratislavskej arcidiecéze. Potrebujeme duchovné povolania, potrebujeme nových kňazov pre duchovnú službu. A preto chceme z príležitosti 11. výročia ustanovenia Bratislavskej arcidiecézy od 14. februára 2019 začať rok modlitieb za nové kňazské povolania pre našu arcidiecézu. Tento rok modlitieb bude trvať do 14. februára 2020 a bude znamenať, že okrem tých prosieb za nové duchovné povolania, ktoré sa v našich farnostiach už konajú, chceme pridať pri každej svätej omši do spoločných modlitieb veriacich osobitnú prosbu o nových duchovných služobníkov, Ježišových učeníkov, ktorí sa horlivo venujú službe duchovnej záchrany nás všetkých. Mali by sme však pomýlený obraz o Bohu, keby sme si mysleli, že my musíme Boha upozorňovať na to, čo potrebujeme a čo je dobré pre nás. Práve naopak, ako to spomína celá tradícia, naša modlitba nám samým pomáha, aby sme si my uvedomili, ktoré dobré a nevyhnutné dary potrebujeme v duchovnej oblasti od Pána, a aby sme sa stávali vnímavými, počúvajúcimi, prosiacimi a vďačnými za tieto dary.

Rozhodnúť sa pre duchovné povolanie kňaza vyžaduje hlboké osobné rozmýšľanie nad svojím životným povolaním pred Pánom Bohom. Každý si v Božej blízkosti iste uvedomuje podobne ako Šimon svoju hriešnosť. Ale my všetci sa chceme horlivo modliť a prosiť, aby sme mali medzi sebou takých, ktorí si vo svojom svedomí všimnú Božiu otázku, ktorú si podľa dnešného prvého čítania všimol vo svojom srdci prorok Izaiáš, keď počul Boží hlas vo svojom svedomí: „Koho mám poslať a kto nám pôjde?“ (porov. Iz 6, 8). A chceme sa horlivo modliť a prosiť, aby sme mali medzi sebou takých, ktorí Bohu odpovedia tak ako Izaiáš: „Hľa, tu som, pošli mňa.“ (Iz 6, 8).

Podujatia súvisiace s Rokom modlitieb za nové kňazské povolania v Bratislavskej arcdiecéze sú k dispozícii pod heslom Rok modlitieb za nové kňazské povolania.

__________
Foto: Pixabay.com, licencia CC0